Brno: Weekend starter pack

Takeover

SDV-JOST-BRNO

Dlouho jsme se chystaly na jeden článek, který by dal lidem alespoň malou představu o tom, jak se dá strávit víkend v Brně. Dostaly jsme perfektní příležitost prezentovat Brno a jeho gastronomii v rámci víkendového převzetí Instagramu agentury Czech Tourism, @visitczechrepublic. Přemýšlely jsme, co zařadit, co by mohlo zaujmout turisty a zároveň ukázat to nejlepší z Brna v tak krátkém čase.

Hned na začátku můžeme říct, že dva dny jsou extrémně krátká doba pro prezentaci všech dobrých kaváren, restaurací, míst k vidění a vůbec celého města. Nazvaly jsme to ochutnávkou neboli “starter pack”, protože je to jenom začátek 🙂 Navíc bylo potřeba myslet na průběh dne, kdy prostě fyzicky nezvládnete obejít 5 kaváren po sobě (pokud nejste my). Podívejte se, co jsme pro začátek vybraly!

We have been planning an article that would give people at least a little idea of how you can spend a weekend in Brno for a long long time. Couple of weeks ago, we got a perfect opportunity to present Brno and its gastronomy within the weekend takeover of official Instagram account by Czech Tourism agency, @visitczechrepublic. We wondered what to include, what could be potentially interesting for tourists and also how to show the best of Brno in such a short time.

Right now we can say that two days are extremely short time for presenting all good cafes, restaurants, places to see and the city as such. We named the arcticle “starter pack” because it is only the beginning 🙂 One of the hardest parts was to pack the day with useful tips for people to be physically able to visit 5 consecutive cafes (which you can´t do unless you are us). Have a look at our menu!

SDV-FORHAUS

Dinner

S ohledem na kontext celorepublikového účtu @visitczechrepublic jsme nemohly zůstat pozadu a neukázat alespoň jedno místo pro tradičnější českou, resp. rakousko-uherskou kuchyň. Turisti obecně končí v hospodách u guláše s pěti (což principiálně není nic špatného), proto jsme se rozhodly je virtuálně zavést do restaurace Forhaus.

Je to jedno z našich nejoblíbenějších míst, strávily jsme tam poměrně hodně času, nabídku známe zpaměti a úroveň je opravdu vysoká. Řízek se salátem zde dostanete v podobě, za kterou se nebudete stydět ani před zahraničními hosty. Podobné je to u dalších tradičních jídel. Když to spojíte s povídáním o historii a geografii, máte vyhráno.

Given the context of the national account @visitczechrepublic we could not stay behind and not show at least one place for traditional Czech, respectively Austro-Hungarian dishes. Tourists generally end up in pubs with goulas (which is in principle nothing wrong), so we decided to introduce restaurant Forhaus to the followers of the account.

It’s one of our favorite places, we spent a lot of time here, we know the menu by heart and the overall level is really high. Traditional “řízek” is served here with ellegance for which you will not be ashamed. Similar situation applies for the rest of the traditional dishes. When you combine it with talking about the history and geography of Czech Republic and Austria Hungary, guests are yours 🙂

SDV-JAKUBSKE-NAMESTI

Beer

Obyvatelům Brna nemusíme vysvětlovat, co je toto za místo. Po dobrém jídle ve Forhausu se doporučujeme plynule přesunout na pivo do centra nočního života ve městě, na Jakubák. Společenství podniků kolem náměstí si vysloužilo pár zmínek i v zahraničních médiích a pro turisty je hodně zajímavé. Když už “czech beer”, tak tady. Ve Výčepu na Stojáka jsou na výběr piva z menších pivovarů, kdo ale zatouží po staré dobré plzni, projde se pár metrů dále do Lokálu U Caipla. Posedávání po patnících, kravaťáci i hipstři, to vše je součástí koloritu.

We do not have to explain to Brno residents what is this place. After a good meal in Forhaus we recommend to smoothly move for a beer or two to the center of nightlife in the city, Jakubák (St. James Square). Community of  pubs and restaurants around the square earned a few references in foreign media and it is very attractive for young tourists. When you desperately want to try “the legendary Czech beer”, do it here. “Výčep na Stojáka” offers selection of beers from smaller breweries but who still longs for the good old Pilsner can walk just a few meters further to the pub “Lokál u Caipla”. Sitting around pavements, white-collars and hipsters in one place, it’s all part of the atmosphere.

SDV-BRNO-KAVARNY

Coffee

V Brně se bez kávy neobejdete. I navzdory bušení srdce po prvním ranním espressu se toho nemůžeme vzdát. Doporučujeme kavárnu Punkt, Skog Urban Hub, Kafec, Gill’s Espresso Bar a spoustu dalších. Doporučením jediné kavárny bychom rozpoutaly třetí světovou, a to rozhodně nechceme 🙂 Brno je hlavním městem kávy. Lidé se dle toho chovají. Roste počet kaváren, pražíren, festivalů a s nimi i potřebná osvěta. Máme co nabídnou a je potřeba se tím chlubit!

In Brno you cannot live without coffee. Despite our crazy heart rate after the first morning espresso we can not give up on it. We recommend Café Punkt, Skog Urban Hub, Kafec, Gill’s espresso bar and plenty more. We might start a civil war by recommending only couple of cafes and nobody wants that, so please, try them as many as you can 🙂 Brno is the capital of coffee. People behave accordingly. The number of cafes, roasters and festivals is increasing and with them the necessary education. We have a lot to offer and need to show the world Brno rocks!

SDV-TUGENDHAT

Architecture and culture

Fotky z návštěvy Vily Tugendhat se tak povedly, že k nim máme samostatný článek, určitě na něj koukněte zde. Vila Tugendhat je historický a architektonický unikát, který nemá na světě obdoby. Pohnutá minulosti rodiny Tugendhat dokresluje příběh této úchvatné funkcionalistické stavby z dvacátých let 20. století. Chceme se tam přestěhovat, nosit pěkné šaty, pečovat o květiny v domě i na zahradě a splývat se zimní zahradou v nové kolekci tropických vzorů od Dolce & Gabbana (ženy ví, co tím myslíme). Pokud doporučujete hostům místa k vidění, na vilu nesmíte zapomenout. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pokud se v Brně zdržíte déle, máme tady další tři vily, které rozhodné stojí za návštěvu.

Villa Tugendhat is a historical and architectural treasure. Eventful past Tugendhat family completes the story of this fascinating functionalist building from the twenties. We want to move there, wear nice dresses, take care of the flowers in the house and garden and blend with a winter garden in a new collection of tropical designs from Dolce & Gabbana (fashion girls know what we mean). If you have guests and recommend places to see, the villa is something you must not forget. It is the only monument of modern architecture in the Czech Republic listed in UNESCO World Heritage. If you staying longer in Brno, we have three other villas that are definitely worth a visit.

SDV-PILAT

Lunch

Café Pilát. Kavárna, vinárna, restaurace. Nejlepší místo pro lehký exotický oběd. Zabloudíme tam alespoň jednou týdně. Nádherný interiér Martina Hrdiny s biblickými motivy, středomořská kuchyně a sklenička vína k tomu. Skvělá kombinace, rozhodně doporučujeme navštívit. Nejlepší je sednout si na zahrádku s výhledem na katedrálu a pokud máte více času, zakončete to kávou naproti v Tungsramu.

Café Pilát. Coffee place, wine bar, restaurant all in one. Best place for a light exotic lunch. We always end up there at least once a week. Beautiful interior by local architect Martin Hrdina with biblical theme completed with Mediterranean cuisine and a glass of wine with it is absolute heaven. A combination you cannot resist. It is best to sit in the terrace outside with view of the cathedral and if you have more time stop by for a coffee at Tungsram across the street.

SDV-LUZANKY

Drinks and snacks

Nemůžete přijet na jižní Moravu a nezkusit lokální produkci vína. My jsme si vzaly lahvinku do parku na piknik, pití na veřejnosti se jaksi toleruje, asi proto, že Brno je studentské bohémské místo a prostě to k tomu patří. Můžeme jmenovat pár vybraných vinařů, jsou jich ale stovky a doporučujeme vyzkoušet vše. Nejlepší bude, když si skočíte do dobré vinotéky a necháte si doporučit. My máme rády vína z vinařství Gala, Stávek, Skoupil, Sedlák, Mezi sklepy a spoustu dalších, záleží na odrodě a roku. Pokud vám vyhládne a nelpíte na zdravé stravě, doporučujeme zastávku v řeznictví s bistrem Mikrofarma (DeguŠtace). Poctivé a kvalitní maso a ještě lepší jídla z něho. Božské hotdogy, burgry. Pokud zvládnete, nakupte si suvenýry v podobě domácích paštik domů.

You cannot come to South Moravia and not to try local wine production. We took a bottle to the park for a picnic, drinking in public is somehow tolerated, probably because Brno is a student friendly bohemian kind of place and we just go with it. We can mention a few selected wineries, but there are hundreds and we recommend to try everything you gat your hands on. It’s best if you jump into a good wine shop and let professionals to pick something for you. Our favourite wines are from wineries like Gala, Stávek, Skoupil, Sedlák, Mezi sklepy and many others, depending on the year and type. If you are hungry and are not crazy about healthy diet, we recommend to stop at a butcher shop with bistro Mikrofarma (Deguštace). High quality meat and even better food made from it, especially divine hotdogs and burgers. If you love buying souvenirs take a few homemade pates back home.

SDV-FOODTRUCK

Goodies from the street

Naše zázračná autíčka. Basta Coffe. Nejlepší sociální experiment všech dob. U kávy potkáte spoustu zajímavých lidí, popovídáte si s majiteli Lenkou a Tomášem. U autíčka Basta Coffe se vyměňují úsměvy a vizitky. Kousek dál na Zelném trhu se vyskytuje další vůz radosti. Zmrzlina je další závislost. Božský kopeček je opravdu božský a ty příchutě! Na ulici toho dostanete více a více, trend se nám hodně líbí a oba vozíčky můžete potkat na festivalech a akcích po celém městě. Sice to nikde nezmiňujeme, ale opravdu se městem nezapomeňte projít. Petrov, Špilberk, Masarykova čtvrť, park Lužánky. Nemusíte pořád jíst. I když je to vysoce doporučeno.

Our little magic cars. Basta Coffe. The best social experiment of all time. You can meet lots of interesting people over coffee and chat with the owners Lenka and Tomas. At Basta Coffe people exchange smiles and business cards. Further away on Zelný trh, there is another car of pure joy. Ice cream is our another addiction. “Božský kopeček” (Divine scoop) is truly divine and the flavors are heaven! Street food and drink is having a moment in Brno and we could not be happier! Oh and we forgot to mention that you really need to go through the city and see Petrov, Špilberk, Masaryk district and Lužánky park. You do not have to eat all the time. Although it is highly recommended.

SDV-PLACZEK

Bed & Breakfast

Snídaně, nejlepší část dne pro většinu obyvatel Brna. Nejraději chodíme do Café Placzek, Café TeeVee, do Kafecu, do Fresh Freaks, do Fresh Fanatic, do Café Atlas. Je z čeho vybírat! Pokud nejste zdejší, vzbudit se s takovouto snídaní není žádný problém. Stačí se ubytovat nad Café Placzek. Krásné pokoje v klidné části centra města. Vyzkoušeno, doporučeno!

Skvělých míst máme ještě v zásobě zhruba na týden intenzivního gastronomického zážitku. Třeba se dočkáte i další rozšířené edice! Líbí se vám tato ochutnávka? Dejte nám vědět!

Breakfast is the best part of the day for most of the population of Brno. We prefer to go to Café Placzek, Café TeeVee, Kafec, Fresh Freaks, Fresh Fanatic or Café Atlas. Plenty to choose from! If you are not from around here, waking up with such breakfast on the table is no problem. Just stay above the Café Placzek in cute little B&B. Beautiful rooms in a quiet part of town. Tried and recommended!

We have about a week worth of great places for your intense gastronomic experience. Maybe you’ll get even more advanced edition once we decide to go for it! Do you like the article? Let us know!

Co na to říkáte?